T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / ATAŞEHİR - Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu

2015-2019 STRATEJİK PLAN

Stratejik Plan

Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu(Ataşehir)

2015-2019

I.STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE YÖNTEM

1.Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Teknik Ekibin Kurulması

Sıra    İlçe                      Unvan                                   Adı Soyadı

      ATAŞEHİR   Okul/Kurum Müdürü                  Oğuz CİNOĞLU

          Okul/Kurum Müdürü  Yrd.           Yusuf EROĞLU

    

          Öğretmen                                       Taner  KÖLECİ

 

         Okul Aile Birliği Başkanı               Hatun YILDIZ         

 

          Okul Aile Birliği                             Nihal GÖRGÜLÜ

         Yönetim Kurulu Üyesi

 2.Stratejik Planlama Çalışma Grubu

Sıra    İlçe                      Unvan                                   Adı Soyadı

                           Okul/Kurum Müdür

                           Yardımcısı (Birden fazla

                           müdür yardımcısının                                     

     ATAŞEHİR  bulunduğu okullarda                        Hakan SUNMA

                          üst kurulda yer almayan

                          müdür yardımcısı

                          değerlendirilecektir.

                          Rehber Öğretmen                                        Kemal KÖK

       (Yoksa Öğretmen)   

        Öğretmen                                         Ferhat KILIÇ

 

        Öğretmen                                         Besime Cevher GÜNERİ

       

       Öğretmen                                         Serkan DURMUŞ

Okul Aile Birliği                                     Hatun YILDIZ

Başkan Yardımcısı         

Öğrenci Velisi                                        Nihal GÖRGÜLÜ

Öğrenci Velisi                                        Didar DALMIZRAK

 

II.DURUM ANALİZİ 

1.Tarihi Gelişim  

                KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN İLKOKULU TARİHÇESİ  

      Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu imar planında okul yeri olarak ayrılan arsanın 13/06/1986 yılında Kadıköy ilçesine bedelsiz hibe edilerek 1988 yılında ilkokul ihalesi ile yapımının tamamlanmasıyla 1989-1990 eğitim öğretim yılından itibaren merkezi sistemle öğrenci kaydına başlamıştır. Okulumuza bu adın verilmesinde genç yaşta Osmanlı tahtına çıkan ve Osmanlı İmparatorluğuna en parlak dönemini yaşatan Kanuni Sultan Süleyman’ın bilime ve sanata değer veren kişiliğinin büyük etkisi vardır.

       Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu Kadıköy İlçe Belediyesine bağlı olarak İçerenköy Mahallesinde Kaynak Sokakta ilkokul olarak eğitim öğretime açılmıştır. Okulun ilk müdürü Muhittin BİLGİ ’dir.

      Okulumuzun tapusu 15/12/1999 yılında alınmıştır. 750 metrekare bahçe alanına sahip okul arsası 568/3115 payı Kadıköy Belediyesi adına kayıtlı olup, Kadıköy Belediyesi’nin 21/09/1995 tarih ve 1598 sayılı yazısına ekli 14/08/1995 tarih ve 154/6 encümen kararında iş bu payın 222 sayılı ilköğretim ve eğitim yasasının 62. Ve ek 2.maddesi gereğince bedelsiz olarak il özel idaresine devri yapılmıştır. Daha sonra bahçe genişletme çalışmaları yapılarak bahçe şu anki genişliğine ulaşmıştır.

       2009 yılında Ataşehir ilçesi kurulunca, İçerenköy Mahallesi de Ataşehir İlçesine bağlanan mahallelerden biri olmuştur.

       2010 yılı haziran ayında İl Özel İdaresinin güçlendirme ve onarım çalışmaları nedeniyle ilçemiz Yahya Kemal Beyatlı Ortaokuluna misafir olan okulumuz, 2011 yılı Ocak Ayında kendi binasına taşınmıştır.

       2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle 4+4+4 kademeli eğitim planının hayata geçmesiyle okulumuzun ilkokula dönüşümü gerçekleşmiştir. Okulumuz 2013-2014 Öğretim yılından itibaren ilkokul olarak değerli öğrenci ve velilerimize hizmet vermektedir.

       Öğretim yılı kronolojisine göre okulumuzda görev yapan müdürlerimiz aşağıdaki gibidir.

       1990-1998 yıllarında Muhittin BİLGİ, okulumuzun ilk müdürü olarak görev yapmıştır.

       1998 yılında Cemal ORAL okul müdürlüğüne vekalet etmiştir.

       1998-2000 öğretim yıllarında Sevgi KUMRU vekaleten okul müdürlüğü görevini yürütmüştür.

       2000-2010 yıllarında Bahçeli KOÇ okul görevini yürütmüştür.

       2014-2015 öğretim yılı başında okul müdürlüğüne Yakup YILMAZ atanmıştır.

       2016-2017 öğretim yılında Murat DEMİR  okul müdürlüğü görevini vekaleten yürütmüştür.

       2017-2018 öğretim yılı başında okul müdürlüğüne Oğuz CİNOĞLU atanmıştır.

2.Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi

          YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ

KANUNLAR

Sıra No         R.G     Tarih            Sayı                    No                       Kanun Adı

   1                 *                                                                             TC Anayasası

   2                 *        23.07.1965       12056         657                   Devlet Memurları Kanunu

   3                 *        20.06.1973        14574       1739                 Milli Eğitim Temel Kanunu

   4                *        19.02.1959        10139       7201                 Tebligat Kanunu

   5                *         06.03.1340          63            430                  Tevhidi Tedrisat Kanunu

   6                *         24.09.1983        18171        2893                 Türk Bayrağı Kanunu

   7                *          19.03.1981        17284       2429                Ulusal Bayram ve Genel                                                                                                             Tatiller Hakkında Kanun

YÖNETMELİKLER

Sıra No         R.G     Tarih            Sayı                    No                       Kanun Adı

   1                 *      27.06.1983      180090          Aday Memurların Yetiştirilmelerine

                                                                            Dair Genel Yönetmelik

          2                *       27.04.2004      25445            Bilgi Edinme Hakkı Kanunun

                                                                          Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller

                                                 Hakkında Yönetmelik

   3                 *       26.07.2002       24822          Binaların Yangından Korunması

                                                                            Hakkında Yönetmelik 

          

   4                *       27.10.1971       13999           Devlet Binaları İşletme, Bakım Onarım

                                                                             Yönetmeliği

   5                 *       18.101986        19255            Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği

   6                 *       12.01.1983       17926           Devlet Memurlarının Şikayet ve   

                                                                             Müracaatları Hakkında yönetmelik           

   7                *        11.0.1973          14622          Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve

                                                                             Cenaze Giderleri Yönetmeliği

  8                  *        24.10.1982       17848          Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri

                                                                            Hakkında Yönetmelik

 

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 28.12.2015 - Güncelleme: 06.03.2018 14:33 - Görüntülenme: 617
  Beğen | 0  kişi beğendi